• do 31. marca podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska. Vypočítajte si:
    • 2% zo zaplatenej dane, ak ste v predchádzajúcom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky ste odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    • 3% zo zaplatenej dane, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, kde v predchádzajúcom dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového priznania typu A na strane č. 5 a daňového priznania typu B na strane č. 12 vypísať tieto údaje:
názov: Lekárnici za život – Slovensko
sídlo: Rabčianska 614/4, 02943 Zubrohlava
forma: občianske združenie
IČO: 51957175

Upozornenie: Podiel 2% a 3% z dane môže daňovník - fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa. Ak poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­