Ste pacientom, ktorý sa chce zorientovať v etickom labyrinte účinkov liekov a zdravotníckych pomôcok?

Chcem sa dozvedieť viac!

ČINNOSŤ

­
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Občianske združenie definuje a ustaľuje pojem „lekárnika za život“ a zároveň napomáha oboznamovaniu pacienta s dôvodmi, pre ktoré si lekárnik uplatnil výhradu vo svedomí, a tak rozvíja osobný prístup lekárnika k pacientovi.
­
PROJEKT NEZABIJEM
Impakt na rozhodnutie ženy v prospech života jednoduchým uplatnením si výhrady vo svedomí lekárnikom je malý, pričom však podľa niektorých štúdií by práve lekárnici mohli vo väčšom zastúpení zohrať kľúčovú rolu pri obmedzovaní užívania núdzovej antikoncepcie či iných prostriedkov na umelú reguláciu ľudskej reprodukcie.
­
PRVÉ LEKÁRNICKÉ ODBORY
Odbory organizujú zamestnancov lekární a farmaceutických výskumných pracovísk v dialógu s ich zamestnávateľmi s dôrazom na prax uplatňovaia si výhrady vo svedomí pri výkone lekárnického povolania ako aj na zlepšenie všeobecných pracovných podmienok lekárnikov.
 

 

Chcete pri výkone Vášho lekárnického povolania chrániť život bez strachu o stratu zamestnania?

Staňte sa naším členom!
5€-15€*

Lekárnik I. stupňa

­ ­ ­
* študenti platia iba 5€ ročne
právo voliť a byť volení za predsedu snemu
právo voliť a byť volení za členov etického grémia
právo hlasovať na sneme s váhou 4 hlasov
Podaj prihlášku!
20€/rok

Lekárnik II. stupňa

­ ­ ­
+ právo voliť a byť volení za členov odborného grémia
právo hlasovať na sneme s váhou 5 hlasov
Podaj prihlášku!
25€/rok

Lekárnik III. stupňa

­ ­ ­
+ právo voliť a byť volení za predsedu správneho kolégia
právo hlasovať na sneme s váhou 6 hlasov
Podaj prihlášku!
30€/rok

Lekárnik IV. stupňa

­ ­ ­
právo hlasovať na sneme s váhou 8 hlasov
Podaj prihlášku!

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­