Stručná história očkovania
Otázka očkovania detí
Platformy na výrobu humánnych technológií
Ako blízko je blízko: Pojem "spolupráca"
Morálny nátlak a významné riziko
Čo musia robiť katolíci
Poďakovanie
Predslov
Predslov Roberta F. Kennedyho Jr.

Kapitola 1: Depeše z vojny o vakcíny: úvod

Na začiatku ...
Vedecká metóda a to, čo veda dokáže a nedokáže
Occamova britva a úloha vonkajších aktérov
Prínosy verzus nepriaznivé účinky vakcín
Aké dôkazy by mala každá strana vo vojne o vakcíny predložiť, aby sa čo najlepšie
podporiť svoje stanovisko? (1. časť)
Bojovníci a pozorovatelia vo vojnách o vakcíny
Tábor "za vakcíny"
Skutoční zástancovia "anti-vakcín"
Odporcovia alebo odporcovia očkovania
Zvyšok
Raz "anti-vakcinológ", vždy "anti-vakcinológ"
Vedecká gramotnosť verzus negramotnosť: netýka sa to len laikov
Koľko vzdelania o vakcínach sa získa na lekárskej fakulte?
Rezidencie
Späť k tomu, čo je (a čo nie je) veda
Stručný úvod do Wakefieldovej kontroverzie

Kapitola 2: História, teória a prax očkovania: Stručný prehľad

Edward Jenner a formálny začiatok očkovania
Etika očkovania
Teória a prax očkovania po Jennerovi
Vakcinológia: Metódy a prax výroby vakcín
Poznámka týkajúca sa pomocných látok vo vakcínach
"Oficiálny" príbeh vakcín
Aké dôkazy by mala ktorákoľvek strana vo vojne o vakcíny predložiť, aby dosiahla čo najlepšie výsledky
podporiť svoje stanovisko? (2. časť)
Náhoda verzus príčinná súvislosť a Hillove kritériá
Modelové systémy
Počítačové modelovanie
Modelovanie in vitro
In vivo štúdie na zvieratách
Typy klinických skúšok v medicíne
Niektoré etické otázky týkajúce sa klinických štúdií
Predpojatosť v klinických štúdiách a najmä v súvislosti so štúdiami vakcín
Náhradné markery vo vakcínach
Fotografická vložka

Kapitola 3: Zdravotné dôsledky očkovania a "oficiálny" príbeh

Imunológia a nervový systém
Bezpečnosť a účinnosť vakcín: Oficiálny" príbeh
Sú vakcíny bezpečné?
Povaha experimentálnych kontrol
Zoznam štúdií bezpečnosti vakcín AAP
Ďalšie články citované AAP
Celkové hodnotenie zoznamu publikácií o bezpečnosti vakcín AAP
Správa IOM Stratton et al. o nežiaducich účinkoch vakcín: Dôkazy
and Causality
Celkové hodnotenie Stratton et al.
Zoznam štúdií o bezpečnosti vakcín CDC
Celkové hodnotenie zoznamu publikácií CDC o bezpečnosti vakcín
Celkové hodnotenie štúdií o bezpečnosti vakcín AAP a CDC
Zaujímavý epilóg Taylor et al.
Ďalšia kritika štúdií bezpečnosti vakcín od nezávislého vedca
Ďalšie kritiky hlavných štúdií
Štúdie o účinnosti vakcín
Tvrdenia, kontroverzie a nebezpečenstvo "výberu čerešní"
Výzvy na vypracovanie štúdie "očkovaných" a "neočkovaných"
Programy licencovania a dohľadu nad vakcínami v Spojených štátoch a
Kanade
Licencovanie v Spojených štátoch
Nežiaduce účinky vakcín
Dohľad nad bezpečnosťou vakcín: FDA a CDC
Kanada
Národný program odškodnenia za poškodenia spôsobené očkovaním
Záverečné poznámky

Kapitola 4: Bezpečnosť vakcín: Pohľad zo skeptickej strany domu

Pôvod skepticizmu v súvislosti s očkovaním
Autizmus a poruchy autistického spektra (ASD)
Klasický autizmus
Porucha autistického spektra (ASD)
Časový nárast výskytu ASD
ASD a dôkazy o genetickej príčine
Environmentálne faktory
Zmena kritérií DSM
Lepšia diagnostika/vyššia spoločenská a lekárska informovanosť
Súvislosť medzi rozšíreným očkovacím kalendárom a nárastom výskytu ASD
Zaujímavá história (ne)slávnej štúdie Wakefield a kol. (1998) a
jej následky
Redaktorka časopisu BMJ Fiona Godleeová podporila obvinenia Deera
Vypuknutie osýpok: Nevyhnutný strašiak na presadzovanie povinnosti očkovania
(Prinajmenšom do COVID-19)
Imunita stáda: Čo to je a čo to nie je
Posunutie "cieľov" pri hľadaní etiológie ASD (časť 1)

Kapitola 5: O ortuti a hliníku: Všeobecné aspekty neurotoxicity a úloha hliníkových adjuvansov

Posúvanie "cieľov" pri hľadaní príčin ASD (2. časť)
Thimerosal a ASD
Neurálna toxicita Hg
Vedecké prehľady toxicity tiomersalu
Stretnutie Simpsonwood o tiomersale
Príspevok MOV k otázke tiomersalu a autizmu
Kniha Roberta F. Kennedyho ml.
Thimerosal and Autism: Závery a špekulácie
Chémia hliníka a jeho miesto v biosfére
Zdroje expozície hliníka u ľudí
Hliník a ľudské zdravie
Dôvody používania hliníka vo vakcínach
In vivo a humánne štúdie neurotoxicity hliníkových adjuvansov
Modelové štúdie farmakokinetiky hliníka
Otázky týkajúce sa hliníka a imunoterapie vo vzťahu k pediatrii
Vakcinačné schémy
Nepravdepodobné tvrdenia Dr. Paula Offita a CHOP
Hliník a autoimunita
Čo vieme o hliníkových adjuvansoch a ASD?
Hliník a biosemióza
Čo vedia popredné americké zdravotnícke organizácie o hliníku
vo vakcínach?
Zhrnutie účinkov hliníka vo vakcínach

Kapitola 6: Vojny o očkovacie látky a pro-vakcinační "myšlienkoví vodcovia"

O vojnových metaforách
"Myšlienkoví vodcovia" z pro-vakcinačného tábora
Peter Hotez
Obťažovanie zástancov pro-vakcín
Verte nám, sme odborníci
Zjedenie vlastného: Čo sa stane s pro-vakcinačnými vedcami a lekármi
Kto vystúpil z radu?
Cui Bono?

Kapitola 7: Odpor voči politike očkovania: Od váhavosti k úplnému odmietaniu očkovania

Spektrum odporu voči očkovaniu
Demografia odporu voči očkovaniu
Ďalšie demografické údaje vyplývajúce z kontroverzií o očkovaní
Vzostup hnutia odporcov očkovania: Aké sú dôvody?
Kľúčoví aktéri odporu proti povinnému očkovaniu: Kto sú to?
a prečo veria tomu, čomu veria?
Robert F. Kennedy Jr.
Del Bigtree
Tí druhí
Vznikajúca literatúra skeptikov o vakcínach

Kapitola 8: Ideológia vakcín a náboženstvo

Náboženstvo verzus veda
Správa sa vakcinológia ako kult?
O ideológii
Krátky exkurz do severoamerickej archeológie
Ideologické konštrukcie očkovania
Trestanie odpadlíkov
Úvaha o lekárskej etike vo svetle ideológie očkovania
Norimberský kódex
Belmontská správa
Spoločné pravidlo na ochranu ľudských subjektov
CIOMS (2002)

Kapitola 9: Útok blogerov

O kritikoch
Jeden rozhovor, udalosť a výsledky
Dr. David Gorski, Tu nás všetkých zachráni pred pseudovedou v medicíne
A teraz "rádoby" Orac
Zneužívanie systému odborného posudzovania
Uvažovanie o Saganovom svete prenasledovanom démonmi

Kapitola 10: "Trifecta" strachu: médiá, lekársky establišment a Svetová zdravotnícka organizácia

Strach
Úloha mainstreamových médií pri vyvolávaní strachu z očkovania
Váhavý a COVID-19
Pre Kanaďanov je zábavné biť sa do amerických médií, ale predtým, ako sa
.
Hlavný prúd lekárskeho establišmentu
Kto je WHO a čo robí?
Aký je vplyv tejto triangulácie síl na disent?

Kapitola 11: Vakcíny a výnimočný stav

Vakcíny a iné mandáty: Dôsledky pre ľudské prirodzené a občianske
práva
Podstatná povaha vlád všetkých stupňov
Výnimočný stav
Výnimočný stav a pandémia COVID-19
Boj proti: Odpor proti výnimočnému stavu sa stupňuje
Budúcnosť ľudskej slobody v ére COVID-19 a "novej
Normálnosť"
Povinnosť očkovania na celom svete

Kapitola 12: Zamotaná sieť: WHO, Bill Gates a farmaceutický kartel

Roztriedenie toho, kto je kto v stáde v miestnosti
Oficiálna a neoficiálna história Billa Gatesa
Bill Gates, ako ho bežne zobrazujú médiá
Bill Gates: V zajatí médií, v zajatí publika
Úloha veľkého farmaceutického priemyslu v oblasti ľudského zdravia a chorôb
Zbiehajúce sa línie dôkazov o farmaceutickom priemysle a koncovka pre
COVID-19
Trajektória záverečnej hry

Kapitola 13: Éra COVID-19: Strach, odpor a "nový normál"

Úvod do COVID-19
COVID-19: Začiatky pandémie
Stále nezodpovedané otázky o COVID-19: Predbežné otázky
Prehľad
Pôvod COVID-19
Aké sú patologické dôsledky COVID-19?
Respiračné
Kardiovaskulárne
Renálny a hepatálny systém
Nervový systém
Aký závažný je COVID-19 ako infekčné ochorenie u ľudí?
Percento postihnutej populácie
Ďalšie číselné porovnania
Žonglovanie s počtom mŕtvych
Testy na hodnotenie COVID-19: PCR verzus sérológia
Testovacie protokoly
PCR
Sérológia
Zastavenie šírenia choroby rôznymi prostriedkami: Ako sú účinné
opatrenia?
Aká je nákazlivosť COVID-19 v porovnaní s chrípkou?
Masky
Sociálny odstup
Uzamknutie
Monitorovanie
Hlásenie a donášanie
Očkovacie pasy
Legislatíva
COVID-19 Povinnosť očkovania
Sociálne a zdravotné dôsledky kontrolných opatrení COVID-19
Osvetľovanie "prostého ľudu" pre zábavu a najmä pre zisk
Štúdie na zvieratách a ľuďoch pred COVID-19
Ostatné vakcíny COVID-19
Skúšky na ľuďoch: Údaje o účinnosti lieku Moderna
Skúšky na ľuďoch: Údaje o účinnosti pre spoločnosť Pfizer
Údaje o účinnosti spoločností Johnson and Johnson a AstraZeneca s ich vírusovými
vektormi COVID-19
Johnson and Johnson
AstraZeneca
Zhrnutie pre experimentálne vakcíny COVID-19 týkajúce sa
Účinnosť
mRNA vakcín Štúdie bezpečnosti: Moderna, fáza 1
Štúdie bezpečnosti mRNA vakcíny: Moderna, fáza 3
Štúdie bezpečnosti mRNA vakcíny: Pfizer
Stručný dokument FDA spoločnosti Pfizer
Čo sa môže stať pri mRNA vakcínach?
Údaje o bezpečnosti pre platformy vírusových vektorov: Johnson and Johnson a
AstraZeneca
Johnson and Johnson
AstraZeneca
Súhrn údajov o bezpečnosti
Stabilita mRNA vakcín
Obchodovanie s dôvernými informáciami?
Normálna trajektória vírusových pandémií a epidémií: Dôkazy z
z minulosti
Pohľad na pandémie a epidémie v minulosti
Pandémia "španielskej chrípky"
Guam a ALS-PDC
Predpovede o pandémii: Tri časové body v prvom roku
COVID-19
23. marca 2020
máj 2020
jún až koniec novembra 2020
Súhrn
Triangulácia WEF a "veľký reset"
Zbližujúce sa línie dôkazov o veľkom resete
Zásadná úloha zachytených médií vo veľkom resete
O mandátoch a žalobách
Poučenie z pandémie COVID-19
Budúcnosť COVID-19 a my
Epilóg

Kapitola 14: Budúci čas: Dáma alebo tiger?

Úvod do koncového stavu
Táto kniha a ja
ASD, Riešenie: Spôsobili to vakcíny?
Odporúčania pre budúce štúdie bezpečnosti vakcín
Hovorenie pravdy k moci
Niekoľko myšlienok o Dunning-Krugerovi
Hibernácia ľavice
Bojový postup a COVID-19
Bezpečnosť vakcín pred a po "novom normále" vo veku COVID-19
Sociálne a medicínske dôsledky zdravotných/očkovacích mandátov
Sociálne hnutia a boj: Hnutie proti očkovaniu a
Hnutie na pravici
Cui Bono, Redux
Farmaceutické hnutie a prejav lekárskeho fašizmu
Dochádza k rastúcemu splynutiu odporu voči vakcínam a odporu voči
Korporátnou kontrolou?
Tretia cesta
Dáma alebo tiger?
Kde stojím?
Fikcia
Literatúra faktu: Veda o lavičkách
Moje názory na vakcíny a autizmus
O spravodlivosti

Epilóg
Poznámky na záver
Zdroje obrázkov a tabuliek
Úvod
1 Smrť a jej aspekty
1.1 Smrť z forenzného hľadiska
1.2 Smrť z pohľadu práva
1.3 Smrť z pohľadu etiky
2 Určovanie smrti
2.1 Stanovenie smrti mozgu
2. 2 Supravitálne reakcie
2.3 Posmrtné zmeny
2.3.1 Posmrtné chladnutie (algor mortis)
2.3.2 Posmrtná stuhnutosť (rigor mortis)
2.3.3 Posmrtné vysychanie
2.3.4 Posmrtná hypostáza
2.3.5 Samonatrávenie (autolýza)
2.3.6 Hniloba
2.3.7 Tlenie
2.3.8 Mumifikácia
2.3.9 Zmydlovatenie (saponifikácia)
2.3.10 Účinok fauny a flóry
3 Prehliadka zomrelej osoby
4 Pitva zomrelej osoby
5 Etické a právne zásady zaobchádzania s mŕtvym telom
6 Odber orgánov a tkanív od mŕtveho darcu na účely medicínskeho výskumu a transplantácie
7 Identifikačné úkony. Úmrtia následkom hromadných katastrof
8 Exhumácia
9 Eutanázia a asistovaná samovražda
9.1 Eutanázia
9.2 Asistovaná samovražda
10 Humánna tafonómia
Záver
Zoznam použitej literatúry
Katolícky pohľad na očkovanie
Stručná história očkovania
Edward Jenner a očkovanie proti kiahňam
Očkovanie alebo sanitácia?
Biológia očkovania
Biológia imunitného systému
Problémy, ktoré vznikajú pri fungovaní imunitného systému
Alergické reakcie
Autoimunitné poruchy
Umelé normy: Protilátky sa nerovnajú imunite
Umelá indukcia imunitného systému
Meniace sa chápanie ľudského imunitného systému komplikuje problém umelo vyvolanej imunity
Nie všetky očkovania sú rovnaké
Očkovanie a imunita nie sú rovnocenné
Obmedzenia očkovania
Navodenie imunity očkovaním je dočasné
Navodenie imunity očkovaním je neúčinné: Zlyhanie vakcíny
Navodenie imunity očkovaním je neúčinné: Potreba adjuvansov
Očkovanie a evolučná paradigma
Rámec stvorenia a dôkazu verzus evolučná paradigma
Tonsily: Vestigiálne orgány alebo predvoj slizničného imunitného systému?
Vermiformný dodatok: Nepotrebný prídavok alebo životne dôležitý orgán imunitného systému?
Brilantná slepota medicíny založenej na evolúcii
Bezpečnosť očkovania
Kontraindikácie očkovania
Výmena jednej choroby za druhú: Nežiaduce reakcie na vakcíny
Výmena jednej choroby za druhú: Autoimunita
Výmena jednej choroby za druhú: Alergie
Vakcíny a autizmus: Prepojenie alebo nie?
Zmena vnímavosti: Ako vakcíny oslabujú imunitu populácie
Výmena jednej choroby za druhú: Kmene odolné voči vakcínam
Výmena jednej choroby za druhú: Stúpajúca miera výskytu rakoviny
Morálka očkovania
Etika stádovej imunity
Vakcíny a potraty
Neplodnosť a očkovanie
Zbytočná administratíva
Etické otázky pri výrobe vakcín
Súd pre vakcíny: Ďalší etický problém
Reakcia na koronavírus a očkovanie
Krátke lehoty na vývoj vakcín vedú k nebezpečným vakcínam
Vakcíny proti koronavírusom: 17 rokov neúspešných pokusov
Kam môžeme ísť ďalej
Bude svet ohrozený, ak sa nebudeme očkovať
A čo besnota? A ďalšie najhoršie scenáre
Dobré zdravie - najlepšia profylaxia
Na záver
Index
Predslov k sérii xi
Poďakovanie xiii
Úvod xv

I Veda a pozadie ľudských embryonálnych kmeňových buniek

1 Ľudské embryonálne kmeňové bunky: Základné informácie o technológii a ich aplikáciách v medicíne
Thomas B. Okarma

2 Ľudské embryonálne kmeňové bunky
James A. Thomson

3 Diskusia o kmeňových bunkách v historickom kontexte
John C. Fletcher

II Nastolenie etických otázok

4 O etike a politike výskumu embryonálnych kmeňových buniek
Erik Parens

5 Výskum ľudských embryonálnych kmeňových buniek: Pripomienky k NBAC Správa
Françoise Baylis

6 Argumenty NBAC o výskume embryí: Silné stránky a Slabé stránky
John C. Fletcher

7 Za hranicami embrya: feministické hodnotenie diskusie o embryonálnych kmeňových bunkách
Suzanne Holland

III Uhly pohľadu

8 Výskum kmeňových buniek - židovská perspektíva
Elliot N. Dorff

9 Etika ôsmeho dňa: Židovská bioetika a výskum ľudských embryonálnych kmeňových bunkách
Laurie Zoloth

10 Rímskokatolícke názory na výskum zahŕňajúci ľudské embryonálne kmeňových bunkách
Margaret A. Farley

11 Ľudské embryonálne kmeňové bunky: 11. katolíckej perspektívy
Michael M. Mendiola

12 Embryonálne kmeňové bunky a teológia dôstojnosti
Ted Peters

13 Niektoré protestantské úvahy
Gilbert Meilaender

14 O nepolapiteľnej povahe úcty
Karen Lebacqz

15 Etické otázky: Sekulárna perspektíva
Ernlé W. D. Young

IV Verejný diskurz, dohľad a úloha výskumu v spoločnosti

16 Od mikro k makro
Thomas A. Shannon

17 "Odborná bioetika" ako profesionálny diskurz: Prípad kmeňových ochorení buniek
Paul Root Wolpe a Glenn McGee

18 Kmeňové bunky: Formovanie budúcnosti vo verejnej politike
Margaret R. McLean

19 Skoky a hranice: Rozširovanie dohľadu nad ľudskými kmeňovými bunkami Výskum ľudských buniek
Cynthia B. Cohen

20 Jordánske banky: Pohľad na prvé roky výskumu ľudských embryonálnych Výskum embryonálnych kmeňových buniek
Laurie Zoloth

Slovník pojmov
Prispievatelia
Register
ČASŤ PRVÁ: BUNKY

Prvá kapitola: Začiatky
Kapitola druhá: Objavenie
Tretia kapitola: Znovuzrodený Wistar
Štvrtá kapitola: Abnormálne chromozómy a potraty
Piata kapitola: Odumierajúce bunky a dogma
Šiesta kapitola: Švédsky zdroj
Siedma kapitola: "Pasažieri" vakcíny proti detskej obrne
Kapitola ôsma: Skúšky

ČASŤ DRUHÁ: RUBELLA

Kapitola deviata: Vznikajúci nepriateľ
Kapitola desiata: Mor tehotných
Kapitola jedenásta: Vzteklina
Kapitola dvanásta: Siroty a obyčajní ľudia
Kapitola trinásta: Diabli, ktorých poznáme
Štrnásta kapitola: Politika a presviedčanie
Pätnásta kapitola: Veľký útek
Šestnásta kapitola: V medvedej jame
Kapitola sedemnásta: Vojna buniek
Kapitola osemnásť: DBS porazená
Kapitola devätnásť: Prelomová kapitola

ČASŤ TRETIA: VOJNY WI-38

Kapitola dvadsiata: Zabité deti a Skylab
Dvadsiata prvá kapitola: Cells, Inc.
Kapitola dvadsaťdva: Skalnatý priechod
Kapitola dvadsaťtri: Závod o vakcínu
Kapitola dvadsaťštyri: Biológia, a.s.
Dvadsiata piata kapitola: Vysvetlenie Hayflickovho limitu
Dvadsiata šiesta kapitola: Chyby v tréningových táboroch a vatikánske výzvy
Kapitola dvadsaťsedem: Posmrtný život bunky
Epilóg: Kde sú teraz

Obrázková časť
Poznámky
Vybraná bibliografia
Poďakovanie
Zdroje a kredity fotografií
Index
O autorovi
Autorské práva
Predslov (Mahendra Rao)
Úvod (Lars Østnor)
Prispievatelia

1 Morálny status ľudských embryí s osobitným zreteľom na výskum a terapiu kmeňovými bunkami
Øyvind Baune, Ole Johan Borge, Steinar Funderud,
Dagfi nn Føllesdal, Gunnar Heiene a Lars Østnor

Časť I Biologické a lekárske hľadiská

2 Kmeňové bunky: zdroje a klinické aplikácie
Steinar Funderud

3 Alternatívne spôsoby získavania pluripotentných kmeňových buniek
Ole Johan Borge

4 Neurogenéza a potenciálne využitie kmeňových buniek z dospelého ľudského mozgu
Håvard Ølstørn, Morten C. Moe, Mercy Varghese a Iver A. Langmoen

5 Môžeme použiť ľudské embryonálne kmeňové bunky na liečbu mozgu a poranenia a ochorenia miechy?
Joel C. Glover

6 Kmeňové bunky, embryá a etika: existuje cesta vpred?
William B. Hurlbut

Časť II Sociálne a politické perspektívy

7 Medzikultúrna perspektíva ľudského embrya. Výskum kmeňových buniek
LeRoy Walters

8 Výskum ľudských embryí: európska perspektíva
Egbert Schroten

9 Kmeňové bunky, pluralizmus a morálna empatia
Theo A. Boer

Časť III Filozofické perspektívy

10 Argument potenciálu a výskum kmeňových buniek
Dagfi nn Føllesdal

11 Môže byť rozdiel medzi morálnou a deskriptívnou podporou plného morálneho postavenie embrya?
Øyvind Baune

12 Začiatok individuálneho ľudského života
Anthony Kenny

13 Výskum embryonálnych kmeňových buniek - argumenty etickej diskusie v Nemecku
Ludger Honnefelder

14 Otázka klonovania ľudí v kontexte diskusie o kmeňových bunkách
Otfried Höffe

Časť IV Teologické perspektívy

15 Kmeňové bunky z ľudských embryí na výskum? Teologická diskusia v rámci kresťanstva
Lars Østnor

16 Teologické argumenty v diskusii o ľudských kmeňových bunkách: Kritické hodnotenie
Gunnar Heiene

17 Ľudské embryá a embryonálne kmeňové bunky - Etické aspekty
Monika Bobbert

237 Index

Získavanie a spracovanie osobných údajov sa spravuje Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR) a naň nadväzujúcou vnútroštátnou legislatívou. Pred poskytnutím Vašich osobných údajov o. z. Lekárnici za život – Slovensko (ďalej aj „LzŽ-SVK“) si prosím prečítajte tieto pravidlá.

Práva dotknutých osôb

Každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané, má právo požadovať od LzŽ-SVK ako prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.). Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Keď nás požiadate o zasielanie správ prostredníctvom tejto domény, alebo pri podpise petície či inej podpisovej iniciatívy, alebo inou formou, LzŽ-SVK Vám bude zasielať e-mail so správami a výzvami týkajúcimi sa oblastí, ktorým sa venujeme. Doručovanie e-mailov môžete kedykoľvek zastaviť. Každý e-mail, ktorý dostanete, obsahuje pokyny, ktoré vysvetľujú, ako zastaviť prijímanie takýchto e-mailov. Ak chcete zrušiť odber, môžete nás kontaktovať aj na e-mailovej adrese ..

Zrušenie odberu emailu (unsubscribe) neznamená vymazanie Vašich údajov, a neznamená ani, že Vás nebudeme kontaktovať poštou (čo prichádza do úvahy najmä u darcov). Ak si želáte úplne vymazať Vaše údaje, alebo inak upraviť pravidlá ich používania, napíšte nám na adresu ..

Ak sa zmenia vaše osobné údaje, budeme radi, ak nás na to upozorníte. Môžete to urobiť zaslaním e-mailu na adresu ..

Dôležité informácie

Prevádzkovateľ: Lekárnici za život – Slovensko, o. z. | Rabčianska 614/4 | 02943 Zubrohlava | Slovenská republika | IČO: 51957175 | Reg.č.: VVS/1-900/90-54487 | IBAN: SK37 1100 0000 0029 4306 6653

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Mgr. Veronika Cagáňová, predseda správneho kolégia, email: .,  tel.: +421902052925

Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sa spracúvajú za účelom vzájomnej komunikácie, najmä zasielania správ (v elektronickej alebo inej podobe) o činnosti organizácie a dianí v tematických oblastiach, ktorým sa LzŽ-SVK venuje, ďalej rôznych výziev na finančnú, podpisovú a inú podporu a šírenie pro-life a pro-rodinných myšlienok. V prípade poskytnutia daru pre LzŽ-SVK sa osobné údaje používajú aj na zasielanie poďakovaní, výročných správ a informácií o činnosti LzŽ-SVK, a to elektronicky alebo poštou. V prípade objednávky materiálov, letákov, kníh sa osobné údaje spracujú aj za účelom vybavenia príslušnej objednávky a súvisiacej komunikácie.

V prípade získania osobných údajov pod petíciou, alebo inou podpisovou akciou, sa tieto osobné údaje používajú aj na účel odovzdania petície či inej podpisovej iniciatívy jej adresátom, a to v súlade s platnou právnou úpravou, ako aj následnú archiváciu týchto údajov na účely preukázania zoznamu podporovateľov petície a iných výziev, v prípade, ak to bude potrebné.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyslovený súhlas s takýmto spracovaním, alebo príslušné právne predpisy upravujúce petičné právo, právo sťažovať sa, podávanie pripomienok v legislatívnom procese, alebo inými formami sa obracať na so žiadosťami a výzvami na iné osoby, v prípade objednávok materiálov, letákov, kníh a pod. je právnym základom plnenie zmluvy.

Neposkytovanie informácií iným osobám: LzŽ-SVK neposkytuje osobné údaje iným osobám. Z tohto pravidla môžu existovať výnimky, a to vtedy, ak je zhromažďovanie údajov vykonávané za účelom petície, alebo inej podpisovej iniciatívy. V takom prípade by príjemcom bola tá osoba, ktorej je takáto výzva, petícia či iná podpisovaná iniciatíva adresovaná, o čom je dotknutá osoba vždy vopred upozornená a bez jej súhlasu nemôžu byť údaje poskytnuté.

Prenos údajov: Pokiaľ to bude oznámené v procese získavania údajov, osobné údaje môžu byť prenesené aj do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Mohlo by ísť najmä o prípad petície určenej medzinárodnej organizácii, alebo iný podobný účel.

Doba uchovania: Osobné údaje sa uchovávajú a spracúvajú po dobu trvania organizácie, alebo jej právneho nástupcu, najdlhšie po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov. V prípade skončenia zasielania správ a emailových newslettrov v budúcnosti bude o tom dotknutá osoba informovaná. Niektoré osobné údaje, ktoré boli zhromaždené za účelom petície, alebo inej podpisovej iniciatívy sa uchovávajú minimálne po dobu, ktorá je stanovená príslušnými právnymi predpismi. Údaje získané za účelom zasielania materiálov, lekátov, kníh a pod. sa spracúvajú po dobu trvania príslušného (osvetového alebo iného) projektu. Ak existujú osobitné povinnosti vzťahujúce sa na dobu uchovávania osobných údajov, tieto údaje sa uchovávajú minimálne po dobu predpísanú právnymi predpismi.

Profilovanie: U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu.

Sprostredkovatelia: Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Je ním najmä osoba zabezpečujúca rozposielanie hromadnej emailovej pošty, alebo poštová či kuriérska spoločnosť zabezpečujúca rozposielanie poštových zásielok, alebo osoba spracúvajúca on-line formuláre.

Rozsah spracovávaných osobných údajov: osobné údaje získavame najmä na základe podpisu pod petíciou či inou podpisovou iniciatívou. V takomto prípade spracovávame údaje, ktoré nám dotknutá osoba sama poskytne, a to meno a priezvisko, titul, adresa pobytu, email, IP adresa. Pri niektorých podpisových iniciatívach (v závislosti od portálu, ktorý za týmto účelom využijeme) zhromažďujeme aj údaj o povolaní, prípadne rôzne údaje uvedené v poznámke, ktorú nám odkáže signatár petície. Pri darcoch zhromažďujeme aj údaje o výške a čase poskytnutých darov, čísle účtu a iných údajov, ktoré sa nachádzajú v bankovom výpise. Pri vyplnení žiadosti o zasielanie LzŽ-SVK správ na tejto stránke lzz.sk spracovávame meno a email osoby. Pri zasielaní materiálov, letákov, kníh a pod. spracovávame meno, adresu, telefón, email, účel použitia letákov, prípadne iné údaje poskytnuté objednávateľom.

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov sú účinné od 1. januára 2021.

 • do 31. marca podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska. Vypočítajte si:
  • 2% zo zaplatenej dane, ak ste v predchádzajúcom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky ste odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% zo zaplatenej dane, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, kde v predchádzajúcom dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového priznania typu A na strane č. 5 a daňového priznania typu B na strane č. 12 vypísať tieto údaje:
názov: Lekárnici za život – Slovensko
sídlo: Rabčianska 614/4, 02943 Zubrohlava
forma: občianske združenie
IČO: 51957175

Upozornenie: Podiel 2% a 3% z dane môže daňovník - fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa. Ak poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 • do 31. marca podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu;
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára vypísať tieto údaje:
názov: Lekárnici za život – Slovensko
sídlo: Rabčianska 614/4, 02943 Zubrohlava
forma: občianske združenie
IČO: 51957175

 • vypočítaná suma 2%, resp. 1% z ich zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 8 €;
 • Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v tomto roku (zvyčajne do 31. marca) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1% z dane;
 • Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v tomto roku (zvyčajne do 31. marca 2020) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať 2% z dane;

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­