Prvé lekárnické odbory

Rabčianska 614/4
02943 Zubrohlava
Slovenská republika

IČO: 52715418

Registračné číslo: VVS/1-2200/90-3317 (over registráciu on-line na tomto odkaze)
Dátum registrácie MV SR: 28.09.2019

IBAN: SK37 1100 0000 0029 4306 6653
vedený na meno Lekárnici za život Slovensko


TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­