12.1    Odbor vnútornej správy je pomocný orgán združenia, ktorého úlohou je technicky a personálne napomáhať: 

12.1.1    jeho bežnej prevádzke v rozsahu kompletnej administratívy vrátane správy finančných účtov združenia; 

12.1.2    výberu členských príspevkov; 

12.1.3    plneniu a propagácii cieľov, výsledkov a úspechov združenia; 

12.1.4    plneniu záväzkov združenia voči štátu, iným organizáciám či členom združenia. 

12.2    Štruktúru  odboru vnútornej správy vytvára a upravuje v súlade  s ods. 8.5.3 stanov predseda správneho kolégia. 

12.3    Personálne obsadenie jednotlivých sekcií a pracovných pozícií na odbore vnútornej správy je plne v kompetencii predsedu správneho kolégia v súlade  s ods. 8.5.4 stanov.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­