Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
ROSALGIN gro vag 5x500 mg (vre.papier/PP)
ROSALGIN EASY sol vag 1x140 ml (fľ.PVC-ružová)
ROSALGIN gro vag 1x500 mg (vre.papier/PP)
ROSALGIN gro vag 2x500 mg (vre.papier/PP)
ROSALGIN gro vag 4x500 mg (vre.papier/PP)
ROSALGIN gro vag 6x500 mg (vre.papier/PP)
ROSALGIN gro vag 8x500 mg (vre.papier/PP)
ROSALGIN gro vag 12x500 mg (vre.papier/PP)
Norprolac 75 µg tablety tbl 30x75 µg (blis.Al/Al)
Norprolac 150 µg tablety tbl 30x150 µg (blis.Al/Al)
Norprolac 25 µg+50 µg tablety tbl 3x25 µg+3x50 µg (blis.Al/PVC/PVDC)
Cabest 0,5 mg tbl 2x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 8x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 14x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 15x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 62 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­