Denník zmien RSR liečiv

Národná agentúra ISSN, Michalská 1, 814 17 Bratislava pridelila Registru svedomiu repugnantných liečiv ISSN 2644-6219.
 
Pridelenie ISSN 2644-6219
Obľúbené 311.44 KB 18
22. 10. 2019 18:49:20
Prvé úplné znenie Metodiky tvorby RSR liečiv schválil predseda správneho kolégia LzŽ-SVK svojím dekrétom D-PSK 6/2019 zo dňa 20. 10. 2019, ktorý nadobudol účinnosť dňa 21. 10. 2019.
 
O spôsobe zverejňovania a sprístupňovania RSR liečiv ako aj o licenčných podmienkach jeho používania rozhodol predseda správneho kolégia LzŽ-SVK svojím dekrétom D-PSK 5/2019 zo dňa 20. 10. 2019, ktorý nadobudol účinnosť dňa 21. 10. 2019.

Revíziu prvého úplného znenia RSR liečiv schválil predseda odborného grémia LzŽ-SVK vykonávacou smernicou VS-POG 1/2019.
Metodika tvorby Registra svedomiu repugnantných liečiv
Obľúbené 555.19 KB 12
20. 10. 2019 18:48:21
Symboly pre rubriku stupeň repugnancie, rubriku RSR klasifikácie, a rubriku výdaja boli zväčšené a farebne rozlíšené nasledovne:
 
Pre rubriku stupeň repugnancie:

⊙ Možno vydávať Možno vydávať
◎ Odporúčame nevydať Odporúčame nevydať
◉ Vydať len pri vážnych diagnózach Vydať len pri vážnych diagnózach
⊗ Nikdy nevydávať Nikdy nevydávať
! zatiaľ neklasifikované Zatiaľ neklasifikované
 
Pre rubriku RSR klasifikácia:

➊ Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat
➋ Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat
➂ Bráni počatiu Bráni počatiu
➃ Napomáha umelému oplodneniu Napomáha umelému oplodneniu
➄ Vyvinuté neetickým spôsobom Vyvinuté neetickým spôsobom
➅ Iné Iné
! Čaká na rozhodnutie Čaká na rozhodnutie
 
Pre rubriku výdaj:

★ Viazaný Viazaný
  ☆ Voľný Voľný
Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie IV. stupňa: HLJ07BC - Očkovacie látky proti hepatitíde.
Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie IV. stupňa: HLG03XB - Modulátory progesterónového receptora, HLG03XC - Selektívne modulátory estrogénových receptorov.
Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie III. stupňa: HLG03X - Iné pohlavné hormóny a modulátory genitálneho systému.

Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie IV. stupňa: G03XA - Antigonadotropíny a podobné liečivá, HLG03XA - Antigonadotropíny a podobné liečivá.
Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie IV. stupňa: G03GB - Syntetické liečivá stimulujúce ovuláciu, HLG03GB - Syntetické liečivá stimulujúce ovuláciu.
Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie III. stupňa: HLG03F - Gestagény a estrogény v kombinácii a HLG03G - Gonadotropíny a iné stimulanciá ovulácie.

Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie IV. stupňa: HLG03FA - Gestagény a estrogény, fixné kombinácie, HLG03FB - Gestagény a estrogény, sekvenčné liečivá, HLG03GA - Gonadotropíny.
Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie III. stupňa: HLG03D - Gestagény a HLG03E - Androgény a ženské pohlavné hormóny v kombinácii.
 
Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie IV. stupňa: HLG03DA - Deriváty pregnénu, HLG03DB - Deriváty pregnandiénu, HLG03DC - Deriváty estrénu, HLG03EA - Androgény a estrogény.
Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie III. stupňa: HLG03C - Estrogény.

Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie IV. stupňa: HLG03CA - Prirodzené a semisyntetické estrogény, samotné, HLG03CB‌ - Syntetické estrogény, samotné, HLG03CC‌ - Estrogény, kombinácie s inými liečivami, HLG03CX‌ - Iné estrogény.
Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie III. stupňa: HLG03B - Androgény.

Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie IV. stupňa: HLG03BA - 3-oxoandrostén-4-deriváty, HLG03BB - 5-androstanón-3-deriváty.
Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie III. stupňa: HLG02C - Iné gynekologiká.

Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie IV. stupňa: HLG02CB - Inhibítory prolaktínu, HLG02CX - Iné gynekologiká, HLG02CC - Protizápalové liečivá na vaginálne použitie.
Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie III. stupňa: HLG02A - Uterotoniká.

Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie IV. stupňa: HLG02AD‌ - Prostaglandíny.
Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie III. stupňa: HLG02B - Kontraceptíva na lokálne použitie, HLG03A - Hormonálne kontraceptíva na systémové použitie, HLG03H - Antiandrogény, ZPZ04B - Pomôcky na reguláciu počatia a pohlavný styk, HLJ07A‌ - Bakteriálne očkovacie látky, HLJ07B‌ - Vírusové očkovacie látky, HLJ07C‌ - Bakteriálne a vírusové očkovacie látky, kombinované,  HLJ07X‌ - Iné očkovacie látky, HLV12 - Homeopatiká, HLV03A - Všetky ostatné liečivá.
 
Do RSR liečiv boli medzi monitorované kategórie liečiv pridané ATC kategórie IV. stupňa: ZPZ04BD - Lubrikačné gély a príbuzné lubrikanty, ZPZ04BB - Kondómy, ZPZ04BG - Vibračné pomôcky, HLG02BB - Intravaginálne kontraceptíva, HLG02BA - Vnútromaternicové kontraceptíva, HLG03AA - Gestagény a estrogény, fixné kombinácie, HLG03AB - Gestagény a estrogény, sekvenčné liečivá, HLG03AC - Gestagény, HLG03AD - Urgentné kontraceptíva, HLG03HA - Antiandrogény, samotné, HLG03HB - Antiandrogény a estrogény, ZPZ04BA‌ - Vnútromaternicové telieska a príbuzné antikoncepčné systémy, ZPZ04BC‌ - Pesary, ZPZ04BE‌ - Spermicídne pomôcky, ZPZ04BF‌ - Pomôcky pre dosiahnutie a udržanie erekcie, ZPZ04BZ‌ - Iné pomôcky na reguláciu počatia a pohlavný styk, HLJ07AC‌ - Očkovacie látky proti antraxu, HLJ07AD‌ - Očkovacie látky proti brucelóze, HLJ07AE‌ - Očkovacie látky proti cholere, HLJ07AF‌ - Očkovacie látky proti záškrtu, HLJ07AG‌ - Očkovacie látky proti hemofilu typu b, HLJ07AH‌ - Očkovacie látky proti meningokom, HLJ07AJ‌ - Očkovacie látky proti čiernemu kašľu, HLJ07AK‌ - Očkovacie látky proti moru, HLJ07AL‌ - Očkovacie látky proti pneumokokom, HLJ07AM‌ - Očkovacie látky proti tetanu, HLJ07AN‌ - Očkovacie látky proti tuberkulóze, HLJ07AP‌ - Očkovacie látky proti týfusu, HLJ07AR‌ - Očkovacie látky proti škvrnitému týfusu, HLJ07AX‌ - Iné bakteriálne očkovacie látky, HLV03AX‌ - Iné liečivá.