11.1.1 jeho bežnej prevádzke v rozsahu kompletnej administratívy vrátane správy finančných účtov odborového združenia;

11.1.2 výberu členských príspevkov;

11.1.3 plneniu a propagácii cieľov, výsledkov a úspechov odborového združenia;

11.1.4 plneniu záväzkov združenia voči štátu, iným organizáciám či členom odborového združenia.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­