XVI. Je terapia ochorenia COVID-19 vôbec možná a ak áno, aké druhy terapie prichádzajú do úvahy?

(Čas čítania: 4 minúty)

(16.1) Viacero reakcií nám prišlo dotýkajúc sa témy účinnosti liečby ochorenia COVID-19 hydroxychlorochínom, isoprinosinom, kolchicínom či ivermektínom. O týchto liečivách sa vo vedeckej obci a už aj medzi laikmi diskutuje niekoľko mesiacov.

(16.2) Hydroxychlorochín je liek používaný pri malárii a niektorých autoimunitných ochoreniach. Hoci sa zo začiatku považoval za veľmi účinný liek pri terapii ochorenia COVID-19,1 neskôr sa od jeho používania upustilo a FDA zrušila jeho núdzové použitie na liečbu COVID-19 najmä pre nevhodný pomer efektivity a rizika nežiadúcich účinkov spojených s arytmiou srdca. 2, 3

(16.3) Isoprinosine alebo teda inosine pranobex, ktorý sme spomínali aj v našom Stanovisku, je imunomodulačným liekom využívaným najmä na infekcie spôsobené herpes vírusom typu 1, ale aj respiračných a ďalších vírusových infekciách. Pôsobí komplexne na imunitný systém, kedy zvyšuje počet NK buniek („natural killers“, teda prirodzených zabijakov), ktoré sú kľúčovou bunkovou zložkou nešpecifickej imunity.4 Štúdia vykonaná v Českej republike preukázala jeho výrazný benefit pri liečbe ochorenia COVID-19.5

(16.4) Kolchicín je alkaloid izolovaný z rastliny Colchicum autumnale, teda Jesienka obyčajná. Ako liek sa používa predovšetkým na prevenciu alebo liečbu záchvatov dny, pri epizódach familiárnej stredomorskej horúčky a pri niektorých typoch leukémie.6 Kolchicín ako lacný a ľahko dostupný liek je schopný potláčať mnohé zápalové procesy, ktoré sa objavujú aj pri ochorení COVID-19, pričom nepôsobí imunosupresívne a nezvyšuje riziko infekcie.7 Podľa randomizovanej placebom kontrolovanej dvojito zaslepenej klinickej štúdie vedie užívanie kolchicínu ku skráteniu doby hospitalizácie a tiež doby potrebnej na pľúcnu ventiláciu u pacientov s miernym až mierne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19.8 Avšak kolchicín patrí medzi veľmi toxické látky, pričom už len 0,8mg/kg váhy vedie k multiorgánovému zlyhaniu a smrti.9 Preto nariadenie liečby patrí výhradne do rúk lekára.

(16.5) Ivermektín ako antiparazitikum na Slovensku schválený pre veterinárne účely sa používa pri prevencii a terapii rôznych parazitárnych ochorení zvierat.10 Keďže má toto liečivo aj antikancerózny, antibakteriálny aj antivírusový účinok, je využívaný aj u ľudí, a to v terapii niektorých aj vírusových ochorení, ako Zika, horúčka dengue, žltá zimnica, HIV a ďalších. V humánnej medicíne sa využíva už takmer 50 rokov.11 Na základe týchto vedomostí lekári účinok ivermektínu začali testovať aj voči ochoreniu COVID-19, čo prinieslo v niektorých prípadoch veľmi dobré výsledky.12 V laboratórnych podmienkach bol schopný ivermektín zničiť vírus SARS-CoV-2 v priebehu 48 hodín až päťtisíc násobne.13 Preto mnohé krajiny tento liek už aktívne na terapiu ochorenia COVID-19 používajú, ako napríklad Bangladéš, Egypt, mnohé štáty v Amerike a aj niektoré štáty v Európe. Skúsenosť mnohých lekárov potvrdzuje priaznivý účinok ivermektínu v terapii ochorenia COVID-19 najmä v jeho počiatočných štádiách. Kontrolované klinické štúdie z mnohých centier a krajín na celom svete hlásia konzistentné a výrazné zlepšenie výsledkov liečby COVID-19, ak bol do nej začlenený ivermektín.14 Podľa viacerých odborníkov a lekárov, a tiež aj NIH, by mal byť tento liek nasadený pacientom s ochorením COVID-19, aby sa zvýšili ich šance na prežitie.15 V polovici januára sa ivermektín dostal aj do odporúčaní Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 16 a na konci januára preň minister zdravotníctva udelil povolenie na terapeutické účely zatiaľ na obdobie pol roka.17 Liečivo je však inhibítor niekoľkých podtypov cytochrómu P540, na čo je nutné pamätať pri polyfarmakoterapii a taktiež z animálnych modelov vyplýva, že je potenciálnym teratogénom. Napriek tomu však poznanie jeho dlhodobých účinkov je obrovským benefitom oproti iným liečivám, pri ktorých len prebiehajú klinické skúšania a ich dlhodobý vplyv na organizmus ešte nie je známy.

(16.6) Okrem týchto vyššie spomenutých liečiv sa pri terapii ochorenia COVID-19 používajú aj liečivá ako napríklad kortikoid dexametazón, antivirotiká remdesivir, favipiravir, ribavirin a lopinavir, antibiotikum azitromycín a monoklonálne či polyklonálne protilátky.1819 V spomínanom odporúčaní Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sa spomína aj nami a tiež iným odborníkmi odporúčaný vitamín D a tiež ďalšie vitamíny a stopové prvky, ktorých užívanie môže podporiť imunitu, a tak pomôcť predísť nakazeniu či zmierniť priebeh ochorenia COVID-19. Ich účinnosť a nežiaduce účinky nebudeme bližšie v tomto článku rozoberať. Chceme hlavne poukázať na široké možnosti terapie a prevencie ochorenia COVID-19, ktoré treba zohľadniť vzhľadom na stav pacienta a jeho už súčasné užívanie liekov.

(16.7) Avšak nejde nám len o telesnú, ale aj o duševnú a duchovnú integritu každého pacienta či zdravotníckeho pracovníka. Preto sa na danú tému pozeráme komplexne a chceme vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu, aby si každý mohol utvoriť celistvý obraz a tak sa mohol rozhodnúť. 

⬆ späť na obsah ⬆ 


nezabijem.sk logo skosMalBezLzz
Nie je mi ľahostajné nič z toho, o čom som sa dočítal,
a preto sa chcem pridať k verejnej prosbe všetkým slovenským biskupom, aby pred svetom bránili výhradu vo svedomí voči vývoju, dispenzácii, aplikácii a príjmu vakcín vyprodukovaných alebo testovaných na embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách.


efbkl 16

 

Poznámky a zdroje:


1⬆ Wang, M. – Cao, R. – Zhang, L. et al.: Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Research. 2020, 30(3), 269-271. Dostupné on-line.
2⬆ Food and Drug Administration: Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Revokes Emergency Use Authorization for Chloroquine and Hydroxychloroquine. Dostupné on-line.
3⬆ Hydroxychloroquine doesn’t benefit hospitalized COVID-19 patients. NIH Research Matters. 24-11-2020. Dostupné on-line.
4⬆ McCarthy, M. T. – Lin, D. – Soga, T. et al.: Inosine pranobex enhances human NK cell cytotoxicity by inducing metabolic activation and NKG2D ligand expression. Eur J Immun. 2019, 50(1), 130-137 Dostupné on-line.
5⬆ Beran, J. – Špajdel, M. – Katzerová, V. et al.: Inosine Pranobex Significantly Decreased the Case-Fatality Rate among PCR Positive Elderly with SARS-CoV-2 at Three Nursing Homes in the Czech Republic. Pathogens . 2020, 9(12). Dostupné on-line.
6⬆ Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Neobyčajná jesienka obyčajná. Dostupné on-line.
7⬆ Reyes, A. Z. – Hu, K. A. – Teperman, J. et al.: Anti-inflammatory therapy for COVID-19 infection: the case for colchicine. Annals of the Rheumatic Diseases. Annrheumdis-2020-219174. ISSN 0003-4967. DOI:10.1136/annrheumdis-2020-219174. Dostupné on-line.
8⬆ Lopes, M. I. -  Bonjorno L.P. - Giannini M. C. et al. Beneficial effects of colchicine for moderate to severe COVID-19: a randomised, double-blinded, placebo-controlled clinical trial. RMD Open. 2021, 7(1). ISSN 2056-5933. DOI: 10.1136/rmdopen-2020-001455. Dostupné on-line.
9⬆ Brvar, M. – Ploj, T. – Kozelj, G. et al.: Case report: fatal poisoning with Colchicum autumnale. Crit Care. 2004;8(1):R56-R59. DOI:10.1186/cc2427. Dostupné on-line.
10⬆ GALMEKTIN 6 mg/g premix na medikáciu krmiva. Písomná informácia pre používateľov. Dostupné on-line.
11⬆ Heidary, F. – Gharebaghi, R.: Ivermectin: a systematic review from antiviral effects to COVID-19 complementary regimen. J Antibiot. 2020, 73(9), 593-602 Dostupné on-line.
12⬆ Ahmed, S. – Karim, M. M. – Ross, A. G. et al.: A five-day course of ivermectin for the treatment of COVID-19 may reduce the duration of illness. Int J Infect Dis. 2021, 103, 214-216. Dostupné on-line.
13⬆ Caly, L. – Druce, J. D. – Catton, M. G. et al.: The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. Antiviral Research. 2020, 178. Dostupné on-line.
14⬆ Lekárske listy. Noviny slovenských lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Hlavný odborník o použití ivermektínu. Dostupné on-line.
15⬆ National Institutes of Health: The COVID-19 Treatment Guidelines Panel’s Statement on the Use of Ivermectin for the Treatment of COVID-19. Dostupné on-line.
16⬆ Ministerstvo zdravotníctva SR: Zásady a odporúčania pre diagnostiku a liečbu pacientov s COVID-19 na OAIM. Dostupné on-line.
17⬆ Ministerstvo zdravotníctva SR: Ministerstvo zdravotníctva schválilo používanie lieku Ivermectin. Dostupné on-line.
18⬆ Jean, S.-S. – Lee, P.-I. – Hsueh, P.-R.: Treatment options for COVID-19: The reality and challenges. J Microbiol Immunol Infect. 2020, 53(3), 436-443. Dostupné on-line.
19⬆ NIH: COVID-19 Treatment Guidlines. Therapeutic Management of Adults with COVID-19. Dostupné on-line.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­