9.3.1 dvaja tajomníci výkonného výboru a jeden žiadateľ o zriadenie personálnej legácie;

9.3.2 alebo jeden tajomník výkonného výboru a dvaja žiadatelia o zriadenie personálnej legácie;

9.3.3 alebo jeden tajomník výkonného výboru, jeden žiadateľ o zriadenie personálnej legácie a jeden ktorýkoľvek iný člen odborového združenia;
9.4.1 v prípade podľa ods. 9.3.1 a 9.3.3 stanov žiadateľ o zriadenie personálnej legácie;

9.4.2 v prípade podľa ods. 9.3.2 stanov ten žiadateľ o zriadenie personálnej legácie:

9.4.2.1 na ktorom sa zhodnú obaja žiadatelia o zriadenie personálnej legácie;

9.4.2.2 resp. po nezhode oboch žiadateľov o zriadenie personálnej legácie na obsadení funkcie legáta, určí legáta ten tajomník výkonného výboru, ktorý zriaďuje personálnu legáciu;


9.4.3 Legát určený podľa predchádzajúcich odsekov vedie personálnu legáciu a vykonáva práva odborovej organizácie na pôde jednej a tej istej prevádzky lekárne, resp. na jednom a tom istom uzavretom pracovisku, na ktorom má svoje zamestnanecko-pracovné alebo štátno-zamestnanecké pôsobisko.

9.4.4 Funkcionármi odborovej organizácie, ktorých predpokladá Zákonník práce, sú vždy – ak taký prípad nastane – obaja žiadatelia o zriadenie personálnej legácie, a teda nikdy nie len legát sám.
9.5.1 určený podľa ods. 9.4.1 stanov trvá po celý čas jestvovania personálnej legácie;

9.5.2 určený podľa ods. 9.4.2 trvá 2 roky od jeho určenia a po uplynutí tohto obdobia určí tajomník výkonného výboru, ktorý zriaďuje personálnu legáciu na ďalšie 2 ročné obdobie za legáta personálnej legácie druhého zo žiadateľov o zriadenie personálnej legácie.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­