5.1 Orgánmi odborového združenia sú:

5.1.1 Výkonný výbor a jeho tajomníci;

5.1.2 Rada legátov;

5.1.3 Základná organizácia, jej zbor a legát;

5.1.4 Personálna legácia a jej legát;

5.1.5 Zbor neviazaných členov a jeho legát;

5.1.6 Odbor vnútornej správy.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­