Po otvorení stránky www.lzz.sk je možné prehliadať RSR liečiv neprihláseným osobám vo forme vyhľadávania konkrétneho prípravku podľa jeho názvu alebo ATC kódu, či kľúčového slova, ktoré sa vyhľadáva naprieč všetkými príbalovými letákmi v databáze, konkrétne v oficiálnej Písomnej informácii pre používateľa [PIL] a tiež v Súhrne charakteristických vlastností lieku [SPC], ktoré poskytol výrobca Štátnemu úradu pre kontrolu liečiv. Pre vyskúšanie tejto funkciality zadajte do vyhľadávacieho pola napr. pojem „potrat“.

Po vyhľadaní je pri každom lieku či prípravku uvedený jeho stupeň repugnancie, RSR klasifikácia, viazanosť na lekársky predpis a stav v Slovenskej republike (či je produkt aktívny alebo neaktívny). Následne je uvedený názov produktu podľa klasifikácie ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) a ATC klasifikácia produktu na úrovni III. a IV. stupňa. Neprihlásená osoba si vyhľadaný záznam môže prehliadať na stránke, resp. si ho stiahnuť vo forme .pdf súboru poprípade si môže viaceré záznamy exportovať v databázovom formáte .csv.

Registrovaným a prihláseným členom sa RSR liečiv zobrazí už ako zoznam, v ktorom môžu jednotlivé lieky a prípravky filtrovať a zoraďovať okrem ich názvu, ATC kódu či kľúčového slova aj na základe ich stupňa repugnancie alebo RSR klasifikácie, alebo viazanosti na lekársky predpis.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­