Zoznam dispenzačných protokolov

1.A   urgentné kontraceptíva
1.B   vyvolanie pôrodu
2.A   intravaginálne a vnútromaternicové telieska s hormonálnym pôsobením
2.B   hormonálna antikoncepcia
3.C   prípravky bariérovej antikoncepcie
4.A   prípravky na ovariálnu stimuláciu s výlučnou indikáciou ART
4.B   prípravky na ovariálnu stimuláciu
5.A   vakcíny eticky sporné nepovinné
5.A1   vakcíny proti COVID-19
5.C   vakcíny eticky sporné povinné
6.B   HLG03BA - 3-oxoandrostén-4-deriváty; HLG03DA - Deriváty pregnénu; HLG03DB - Deriváty pregnandiénu; HLG03DC - Deriváty estrénu; HLG03HA - Antiandrogény, samotné; HLG03XB - Modulátory progesterónového receptora
6.D   HLG02CB - Inhibítory prolaktínu; HLG02CC - Protizápalové liečivá na vaginálne použitie; HLG02CX - Iné gynekologiká; HLG03BA - 3-oxoandrostén-4-deriváty; HLG03BB - 5-androstanón-3-deriváty; HLG03CA - Prirodzené a semisyntetické estrogény, samotné; HLG03CC - Estrogény, kombinácie s inými liečivami; HLG03CX - Iné estrogény; HLG03EA - Androgény a estrogény; HLG03FA - Gestagény a estrogény, fixné kombinácie; HLG03FB - Gestagény a estrogény, sekvenčné liečivá; HLG03XA - Antigonadotropíny a podobné liečivá; HLG03XC - Selektívne modulátory estrogénových receptorov;
6.D1   vakcíny eticky nesporné